เมื่อวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 สอ.ครูยะลา ประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565  โดยมี นายวัลลภ  คลังจันทร์  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด  เป็นประธานเปิดการประชุม  และมี กรรมการสหกรณ์  ผู้ตรวจสอบกิจการ  และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน  ณ โรงแรม ทีอาร์ ร็อคฮิลล์

DSC 0379 resize

DSC 0380 resize DSC 0381 resize

DSC 0382 resize DSC 0383 resize

DSC 0384 resize DSC 0386 resize

DSC 0388 resize DSC 0386 resize

DSC 0391 resize DSC 0388 resize

DSC 0398 resize DSC 0400 resize

DSC 0401 resize DSC 0404 resize

DSC 0406 resize DSC 0408 resize

DSC 0413 resize DSC 0414 resize

DSC 0416 resize DSC 0417 resize

DSC 0420 resize DSC 0422 resize

DSC 0426 resize DSC 0428 resize

DSC 0424 resize

 

Go to top