DSC 0727-1

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายวัลลภ  คลังจันทร์  ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด  พร้อมคณะ ร่วมพิธิฌาปนากิจศพ ผอ.ไพโรจน์  หนูแสง  อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิตาวาส และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ณ สำนักสงฆ์เคลียงเจริญธรรม  ตำบลเคลียง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

DSC 0730-1  DSC 0733-1

DSC 0735-1  DSC 0724-1

DSC 0739-1  DSC 0741-1

  DSC 0747-1  DSC 0719-1  

Go to top