header2

เมื่อวันเสาร์ ที่ 11  กรกฏาคม 2563  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด จัดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2563  โดยมีนายโชคดี  คลังจันทร์  ประธานกรรมการ   คณะกรรมการ  และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมโครงการ โดยมอบหลอดไฟฟ้า,  อุปกรณ์ต่อพ่วง,  ปุ๋ยใส่ต้นไม้, และมอบปัจจัยช่วยเหลือค่าไฟ ให้แก่วัดวาลุการาม (วัดคลองทรายใน)  

000165 resize

000154 resize  000145 resize

000141 resize  000144 resize

000148 resize  000149 resize

  000156 resize  000150 resize

000158 resize  000157 resize

000160 resize  000161 resize

000163 resize  000169 resize

000175 resize  000172 resize

000187 resize  000184 resize

000189 resize  000193 resize

000196 resize  000200 resize

000204 resize  000208 resize

 

Go to top