สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า "ร่วมใจสู้ภัย covid-19" ให้กับด่านคัดกรอง และจุดกักกันต่างๆ ใน จ.ยะลา

ในวันที่ 28 เมษายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด นำโดย นายกัมปนาท จูฑังคะ และ นายวัลลภ คลังจันทร์ เป็นตัวแทนคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้กับ หน่วยงาน และ จุดคัดกรองใน อ.เมืองยะลา ดังนี้

1. ด่านคัดกรองขุนไว

2. ด่านคัดกรองเมืองทอง

3. ด่านคัดกรองมาลายูบางกอก

4. ด่านคัดกรองสเะตง

5. ด่านคัดกรองท่าสาป

6. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

7. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดยะลา

เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่  และบุคลากร ตลอดจนประชาชนผู้ไปรับบริการได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 

DSC 0974 600x400

DSC 0976 600x400

DSC 0979 600x400

DSC 0981 600x400

DSC 0984 600x400

DSC 0988 600x400

Go to top