สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่เทศบาลนครยะลา

คณะเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่เทศบาลนครยะลา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากร
รวมทั้งอาสาสมัครภาคประชาชน
ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน COVID-19
ตามจุดคัดกรองในจังหวัดยะลา

#ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกท่าน
#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

DSC 0964 800x533

DSC 0968 800x533

Go to top