header-yala

สส.ชสอ.เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 65 ปี

สส.ชสอ.เปิดรับสมัครสมาชิกที่มีอายุ 57 - 65 ปี
สมัครระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2562

cv

>>ประกาศการรับสมัคร<<

>>ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ อายุไม่เกิน 65 ปี<<

>>ใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ อายุไม่เกิน 65 ปี<<

ส่งใบสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 073-212509, 073-214473 ต่อ 109 ฝ่ายสวัสดิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

Go to top