มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทสมาชิก นายพีระยุทธ ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 นายประสิทธิ์ อ้วนเส้ง รองประธานกรรมการฯ คนที่ 1

และนายอัมพร เพชรโชติ กรรมการสหกรณ์ฯมอบเงินสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทสมาชิก

นายพีระยุทธ ยั่งยืน สมาชิกเลขทะเบียนที่ 09250 ณ ฌาปนสถานเทศบาลนครยะลา

Go to top