นายโชคดี คลังจันทร์ มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้แก่ทายาทสมาชิกเสียชีวิตของ นายชุมพล มะหมัดเหม

เมื่อวันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

นำโดย นายโชคดี คลังจันทร์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด และคณะ

มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้แก่ทายาทสมาชิกเสียชีวิตของ นายชุมพล มะหมัดเหม เลขทะเบียนสมาชิก 06082

สังกัดหน่วย ข้าราชการบำนาญ เทศบาลบาลนครยะลา 

ณ วัดเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

DSC 1468 resize

DSC 1471 resize

DSC 1480 resize

DSC 1474 resize

DSC 1477 resize

Go to top