สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายชุมพล มะหมัดเหม ณ วัดเวฬุวัน จ.ยะลา

เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 18.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

นำโดย นางรัชนี กาญจนานุชิต ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายชุมพล มะหมัดเหม เลขทะเบียนสมาชิก 06082

สังกัดหน่วย ข้าราชการบำนาญ เทศบาลบาลนครยะลา  ณ วัดเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

DSC 1449 resize

DSC 1452 resize

DSC 1453 resize

DSC 1455 resize

DSC 1457 resize

Go to top