ประชุมคณะทำงานโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล วันที่ 2 เม.ย. 61

ประชุมคณะทำงานโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น.

DSC 1319 resize

DSC 1320 resize

DSC 1321 resize

DSC 1322 resize

DSC 1324 resize

DSC 1326 resize

DSC 1328 resize

DSC 1330 resize

DSC 1333 resize

DSC 1335 resize

DSC 1337 resize

DSC 1339 resize

 

Go to top