ประชุมใหญ่สามัญปี 62 และสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ วันที่ 27-29 ก.ค. 62 ณ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท จ.ภูเก็ต
Uploaded by