ประกาศเลื่อนการเดินทาง โครงการพัฒนาสมาชิกสามัญ โปรแกรม จ.พังงา รอบที่2

สหกรณ์ขอเลื่อนการเดินทางโปรแกรมที่ 3 จังหวัดพังงา เขาหลัก เกาะสิมิลัน รอบที่ 2 จากเดิมเดินทางวันที่ 15-17 พ.ค. 65 เป็นวันที่ 12-14 พ.ค.65

 

Go to top