โครงการสมาชิกอาวุโส 60 ปีขึ้นไป ประจำปี 2565

สมาชิกอาวุโส (อายุ ตั้งแต่ 60 ปี) สหกรณ์ฯ จะโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีกรุงไทยของท่าน

ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ตามช่วงอายุ ดังนี้

 

    • ช่วงอายุ 60-64 ปี รับเงิน 1,500 บาท 

>>>ตรวจสอบรายชื่อคลิก!!!!<<<

 

    • ช่วงอายุ 65-69 ปี รับเงิน 2,000 บาท

>>>ตรวจสอบรายชื่อคลิก!!!!<<<

 

    • ช่วงอายุ 70-74 ปี รับเงิน 3,000 บาท

>>>ตรวจสอบรายชื่อคลิก!!!!<<<

 

    • ช่วงอายุ 75 ปีขึ้นไป รับเงิน 3,500 บาท

>>>ตรวจสอบรายชื่อคลิก!!!!<<<

 

 70

 

Go to top