ประกาศโครงการทุนบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2564

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

เรื่อง โครงการทุนบุตรสมาชิก ประจำปี 2564

ด้วยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ชุดที่ 58   ให้ดำเนินงานโครงการทุนบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 โดยใช้งบประมาณ 2,500,000 บาท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุ ประสงค์ จึงออกประกาศ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ดูประกาศเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร

หรือสมัครออนไลน์สแกนคิวอาร์โค๊ดด้านล่างนี้ 

สมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2564

Go to top