ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2564

--------------------------------------------------------------

                   ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด  มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของสหกรณ์ จำนวน 2 คัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ดูประกาศเพิ่มเติม

Go to top