header2

 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
……………………………………….………………………………

 

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งผู้จัดการ 1 อัตรา และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไป 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดตามประกาศรับสมัครนั้น บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ดูประกาศรายชื่อ

 

Go to top