header1

ประกาศรายชื่อสมาชิกเข้าร่วมโครงการ "วันออมแห่งชาติ" ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อสมาชิกเข้าร่วมโครงการ "วันออมแห่งชาติ" ประจำปี 2562 

1.ประเภทหัก ณ ที่จ่าย ตั้งแต่  2,000 - 4,999  บาท ได้รับของที่ระลึก (กระบอกน้ำพลาสติก) จำนวน 1 ชิ้น
2.ประเภทหัก ณ ที่จ่าย ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป  จะได้รับของที่ระลึก (กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ) จำนวน 1 ชิ้น 
Go to top