header1

ประกาศรับสมัครคัดเลือกสมาชิกเข้ารับการอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา  จำกัด

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกสมาชิกเข้ารับการอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน

สมาชิกผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2562 ในวันและเวลาทำการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Go to top