ประกาศ รายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมโครงการสหกรณ์เคลื่อนที่

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

เรื่อง  รายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมโครงการสหกรณ์เคลื่อนที่

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการสหกรณ์เคลื่อนที่ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 22-27 พฤศจิกายน 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ในวันและเวลาทำการ นั้น

ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ได้ทำการคัดเลือกสมาชิกโดยวิธีการจับสลากด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Random) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสหกรณ์เคลื่อนที่ (รายชื่อแนบท้ายประกาศ) โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ เข้าร่วมประชุม ในวันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

คลิก Download เพื่อตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

 

 

Go to top