แสดง # 
# ชื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ประจำปี 2565
2 หน่วยเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 จุดเลือกตั้งที่ 1 - 11
3 ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง ปี 2565
4 ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565
5 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2565
6 ขอเชิญเจ้าหน้าที่การเงินประจำหน่วยหักประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการหัก ณ ที่จ่ายของสมาชิก วันที่ 28 ธ.ค.64 ณ ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว จ.ยะลา
7 ประกาศการรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2565
8 ประกาศการรับสมัครผู้อำนวยการเลือกตั้งและรองผู้อำนวยการเลือกตั้ง ประจำปี 2565
9 ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการพัฒนาสามัญ รอบที่ 3
10 ประกาศ รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมาชิกสามัญ (เพิ่มเติม)

หน้า 1 จาก 3

Go to top