สรุปงานครึ่งปีหลัง (มิถุนายน ถึง ธันวาคม 2560) วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2560
สรุปงานครึ่งปีหลัง (มิถุนายน ถึง ธันวาคม 2560) วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2560 (37)
โครงการสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ณ รร.นิบงชนูปถัมภ์ วันที่ 9 ธ.ค. 60
โครงการสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ณ รร.นิบงชนูปถัมภ์ วันที่ 9 ธ.ค. 60 (59)
สอ.ยล.จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืนและโครงการพัฒนาระบบ ICT
สอ.ยล.จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืนและโครงการพัฒนาระบบ ICT (112)
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาและตัวแทนหน่วยหัก ณ ที่จ่าย
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาและตัวแทนหน่วยหัก ณ ที่จ่าย (34)
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ปี 2560
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ปี 2560 (171)
สหกรณ์ ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ปี 2560
สหกรณ์ ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ปี 2560 (32)
สอ.ยล.รับการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
สอ.ยล.รับการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (59)
ประชุมโครงการพัฒนาแกนนำสมาชิก ประจำปี 2560
ประชุมโครงการพัฒนาแกนนำสมาชิก ประจำปี 2560 (47)
สอ.ยล.จัดอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ ICT
สอ.ยล.จัดอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ ICT (16)
โครงการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กร
โครงการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กร (93)
จตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 4 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
จตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 4 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด (129)
สอ.ยล.จัดโครงการแสดงความอาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สอ.ยล.จัดโครงการแสดงความอาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (36)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ชุดที่ 54
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ชุดที่ 54 (21)
Powered by Phoca Gallery
Go to top