header2

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
08 ก.พ. 2564 ประกาศการเลื่อนประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 (อ่าน:537)
18 ม.ค. 2564 เงินกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน:6497)
12 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2564 (อ่าน:1190)
11 ม.ค. 2564 ประกาศ หน่วยเลือกตั้ง ปี 2564 (เรียงตามเลขทะเบียนสมาชิก) (อ่าน:3808)
08 ม.ค. 2564 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564 (อ่าน:933)
23 ธ.ค. 2563 ประกาศ รายชื่อสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2564 (อ่าน:1843)
18 ธ.ค. 2563 ประกาศ การรับสมัครเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 (อ่าน:917)
17 ธ.ค. 2563 ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (อ่าน:621)
09 ธ.ค. 2563 ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2563 (อ่าน:913)

13 ก.ค. 2563 สอ.ครูยะลา จัดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ที่วัดวาลุการาม (วัดคลองทรายใน) (อ่าน:507)
02 ก.ค. 2563 สหกรณ์ครูยะลา วางพวงหรีด พิธีศพสมาชิกเสียชีวิต (อ่าน:699)
22 มิ.ย. 2563 สหกรณ์ครูยะลา จัดประชุมพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 (อ่าน:502)
27 พ.ค. 2563 สอ.ครูยะลา รับการแนะนำส่งเสริมและตรวจประเมินสหกรณ์เบื้องต้น สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2563 (อ่าน:639)
26 พ.ค. 2563 สอ.ครูยะลา ถวายภัตตาหาร ให้แก่พระภิกษุ สามเณร วัดนิโรธสังฆราม (อ่าน:645)
19 พ.ค. 2563 สอ.ครูยะลา เป็นตัวแทน ชสอ. มอบชุด PPE ให้ รพ.ศูนย์ยะลา (อ่าน:607)
14 พ.ค. 2563 ประธาน สอ.ยล.ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพสมาชิกสหกรณ์ฯ (อ่าน:612)
28 เม.ย. 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า "ร่วมใจสู้ภัย covid-19" ให้กับด่านคัดกรอง และจุดกักกันต่างๆ ใน จ.ยะลา (อ่าน:301)
23 เม.ย. 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่เทศบาลนครยะลา (อ่าน:322)

1.1
2
5
6
7
8
9
12
13
14

ktb2

complaints

จำนวนผู้เยี่ยมชม

2788590
 

อตราดอกเบย

ftsc a

ftsc b

Go to top