header2

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
07 เม.ย. 2564 ประกวดราคาจ้างจัดทัศนศึกษาภายในประเทศ ตามโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ประจำปี 2564 (อ่าน:130)
07 เม.ย. 2564 ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปี 2564 (อ่าน:37)
06 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อสมาชิกชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา (อ่าน:436)
02 เม.ย. 2564 ประกาศ โครงการสวัสดิการสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2564 (อ่าน:2077)
31 มี.ค. 2564 ประกาศ การยื่นกู้เงินโครงการสินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว ปี 2564 (อ่าน:4577)
23 มี.ค. 2564 ประกาศการของดส่งต้นเงินงวดชำระหนี้ เพื่อการศึกษาบุตรประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ประจำปี 2564 (อ่าน:2994)
16 มี.ค. 2564 ประกาศผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 (อ่าน:1744)
09 มี.ค. 2564 ประกาศ สถานที่เลือกตั้ง จุดที่ 1-7 และจุดเลือกตั้งพิเศษ อ.เบตง/อ.ธารโต ประจำปี 2564 (เรียงตามเลขที่สมาชิก) (อ่าน:3893)
03 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2564 (อ่าน:1604)

13 ก.ค. 2563 สอ.ครูยะลา จัดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ที่วัดวาลุการาม (วัดคลองทรายใน) (อ่าน:579)
02 ก.ค. 2563 สหกรณ์ครูยะลา วางพวงหรีด พิธีศพสมาชิกเสียชีวิต (อ่าน:812)
22 มิ.ย. 2563 สหกรณ์ครูยะลา จัดประชุมพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 (อ่าน:567)
27 พ.ค. 2563 สอ.ครูยะลา รับการแนะนำส่งเสริมและตรวจประเมินสหกรณ์เบื้องต้น สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2563 (อ่าน:689)
26 พ.ค. 2563 สอ.ครูยะลา ถวายภัตตาหาร ให้แก่พระภิกษุ สามเณร วัดนิโรธสังฆราม (อ่าน:686)
19 พ.ค. 2563 สอ.ครูยะลา เป็นตัวแทน ชสอ. มอบชุด PPE ให้ รพ.ศูนย์ยะลา (อ่าน:647)
14 พ.ค. 2563 ประธาน สอ.ยล.ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพสมาชิกสหกรณ์ฯ (อ่าน:650)
28 เม.ย. 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า "ร่วมใจสู้ภัย covid-19" ให้กับด่านคัดกรอง และจุดกักกันต่างๆ ใน จ.ยะลา (อ่าน:331)
23 เม.ย. 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่เทศบาลนครยะลา (อ่าน:363)

1.1
2
5
6
7
8
9
12
13
14

ktb2

complaints

จำนวนผู้เยี่ยมชม

2879369

อตราดอกเบย

ftsc a

ftsc b

Go to top