header-yala
Vinaora Nivo Slider
19 ก.ค. 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน สสอค. ประจำศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด (อ่าน:74)
18 ก.ค. 2562 ประกาศ หลักเกณฑ์การยื่นกู้เงินสำหรับสมาชิกหน่วยย้าย (อ่าน:79)
18 ก.ค. 2562 ประกาศ การปิดบัญชีก่อนเวลาทำการปกติ (กรณีฝาก-ถอน) (อ่าน:58)
18 ก.ค. 2562 ประกาศ รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมประชุม “โครงการพัฒนาแกนนำสมาชิกให้มีความรู้เรื่องสหกรณ์” (อ่าน:107)
03 ก.ค. 2562 ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบภายใน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยประจำศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด (อ่าน:123)
03 ก.ค. 2562 ประกาศการยื่นกู้เงินโครงการสินเชื่อเพื่อบ้านในฝัน รอบ 2 (อ่าน:5059)
02 ก.ค. 2562 ประกาศ โครงการทุนบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 (อ่าน:2123)
26 มิ.ย. 2562 รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาแกนนำสมาชิกให้มีความรู้เรื่องสหกรณ์ ประจำปี 2562 (อ่าน:1378)
14 มิ.ย. 2562 ประกาศ การยื่นกู้เงินของสมาชิกหน่วยย้าย สมาชิกประเภทพนักงานราชการ และพนักงานจ้างตามภารกิจ (อ่าน:760)

10 มิ.ย. 2562 สสอค.ส่งประกาศกำหนดการยกเลิกเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และประเภทสมทบ ปี 2562 และยกเลิกระเบียบสมาคม (อ่าน:184)
13 พ.ค. 2562 การยื่นซองประกวดราคาโปรแกรมทัวร์ นำสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ทัศนศีกษาภายในประเทศและต่างประเทศ (อ่าน:264)
22 เม.ย. 2562 สส.ชสอ.เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 65 ปี (อ่าน:461)
10 ก.ย. 2561 สอ.ยล.ร่วมพีธีศพ นายภัทรายุษ เนาวสินธ์ สมาชิกสหกรณ์ และมอบเงินช่วยเหลือแก่ทายาท (อ่าน:690)
06 ก.ย. 2561 ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมงานศพ นายภัทรายุษ เนาวสินธ์ สมาชิกสหกรณ์ ณ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง (อ่าน:585)
31 ส.ค. 2561 สอ.ยล.ร่วมพีธีศพ นางชะอุ่ม จันทรัตน์ สมาชิกสหกรณ์ และมอบเงินช่วยเหลือแก่ทายาท (อ่าน:723)
08 ส.ค. 2561 สกสค.เชิญร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 (อ่าน:583)
17 ก.ค. 2561 สอ.ครู ยะลา ร่วมงานหล่อเทียนพรรษา ในวันที่ 12 ก.ค. 2561 ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลา (อ่าน:517)
10 ก.ค. 2561 รายละเอียดโปรแกรมต่างๆ โครงการพัฒนาสหกรณ์ (อ่าน:1244)

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1665965
Boss 2
 

อตราดอกเบย

ch
yala1


ftsc a

ftsc b

 

Go to top