Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
18 ม.ค. 2562 ประกาศยอดเงินปันผล เฉลี่ยคืน สุทธิ ประจำปี 2561 (อ่าน:1185)
11 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 (อ่าน:400)
11 ม.ค. 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แยกตามหน่วยเลือกตั้ง เรียงตามเลขสมาชิก ในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 (อ่าน:3482)
24 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2562 (อ่าน:680)
04 ธ.ค. 2561 ประกาศการสมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปี 2562 (อ่าน:499)
04 ธ.ค. 2561 ประกาศการสมัครรับผู้อำนวยการเลือกตั้ง ประจำปี 2562 (อ่าน:226)
03 ธ.ค. 2561 ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2562 (อ่าน:170)
03 ธ.ค. 2561 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2562 (อ่าน:706)
20 พ.ย. 2561 ขอเชิญสมาชิกสมทบเข้าประชุม ในวันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ ห้องพิมมาดา โรงแรมปาร์ควิว (อ่าน:1101)

10 ก.ย. 2561 สอ.ยล.ร่วมพีธีศพ นายภัทรายุษ เนาวสินธ์ สมาชิกสหกรณ์ และมอบเงินช่วยเหลือแก่ทายาท (อ่าน:393)
06 ก.ย. 2561 ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมงานศพ นายภัทรายุษ เนาวสินธ์ สมาชิกสหกรณ์ ณ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง (อ่าน:285)
31 ส.ค. 2561 สอ.ยล.ร่วมพีธีศพ นางชะอุ่ม จันทรัตน์ สมาชิกสหกรณ์ และมอบเงินช่วยเหลือแก่ทายาท (อ่าน:350)
08 ส.ค. 2561 สกสค.เชิญร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 (อ่าน:354)
17 ก.ค. 2561 สอ.ครู ยะลา ร่วมงานหล่อเทียนพรรษา ในวันที่ 12 ก.ค. 2561 ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลา (อ่าน:284)
10 ก.ค. 2561 รายละเอียดโปรแกรมต่างๆ โครงการพัฒนาสหกรณ์ (อ่าน:925)
05 มิ.ย. 2561 ประธาน สหกรณ์ฯครู ยะลา ชี้แจงการยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตและทุพพลภาพ พ.ศ. 2553 (อ่าน:861)
04 พ.ค. 2561 สหกรณ์ฯ มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทสมาชิก นายอนุสรณ์ คงทน (อ่าน:628)
30 เม.ย. 2561 มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทสมาชิก นายอนุสรณ์ คงทน (อ่าน:430)

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1348439
Boss 2
 

อตราดอกเบย

ch
yala1


ftsc a

ftsc b

 

Go to top